Handelsbetingelser

Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på varer købt fra den besøgte hjemmeside, der udbydes af TD Online ApS, medmindre andet fremgår af den pågældende hjemmeside, samarbejdspartnerens hjemmeside, skriftligt er aftalt eller følger af ufravigelig lovgivning. Betegnelsen ”varer” inkluderer alle former for købte ydelser, herunder produkter, serviceydelser, gavekort, værdibeviser og lignende.

Du skal være mindst 18 år for at handle på TD Online ApS’ hjemmesider. Ved bestilling af varer på TD Online ApS’ hjemmesider bekræfter du, at du er 18 år eller derover. Derudover accepterer du TD Online ApS’ handelsbetingelser.

TD Online ApS gør opmærksom på, at du efter reglerne i lov om betalingstjenester og elektroniske penge har indsigelsesret med henblik på at standse eller tilbageføre betalingstransaktioner.

På den pågældende hjemmeside kan du som kunde købe varer og tjenesteydelser fra TD Online ApS’ mange samarbejdspartnere. TD Online ApS gør opmærksom på, at det er samarbejdspartneren, der leverer de varer eller tjenesteydelser, der er købt på hjemmesiden. TD Online ApS er således at regne for et annoncemedie, der alene formidler kontakt mellem dig som forbruger og samarbejdspartneren.

 1. Bestilling

Din bestilling foretages online og kan ikke ske ved telefonisk henvendelse, medmindre dette tydeligt fremgår på den pågældende hjemmeside. På den pågældende hjemmeside køber du din vare eller tjenesteydelse fra TD Online ApS’ samarbejdspartner. TD Online ApS er alene formidler af tilbuddene fra samarbejdspartneren, og er derfor ikke part i den aftale, du ved dit køb indgår med samarbejdspartneren, medmindre andet følger af ufravigelig lovgivning.

Ved bestilling angiver du navn, adresse, e-mail og kontooplysninger, som behandles i henhold til TD Online ApS’ cookie- og privatlivspolitik.

Kort efter bestillingen og betalingen modtager du pr. e-mail en ordrebekræftelse og et ordrenummer. Dette nummer skal bruges ved korrespondance med samarbejdspartneren. Hvis ordrebekræftelsen ikke er kommet inden for 2 timer, skal du rette henvendelse til samarbejdspartnerens kundeservice pr. telefon. Husk at tjekke i mappen ”uønsket post”.

Som køber er det dit ansvar at tjekke, om ordrebekræftelsen er i overensstemmelse med det, du bestilte. Hvis ikke, skal du hurtigst muligt rette henvendelse til samarbejdspartnerens kundeservice enten pr. e-mail eller telefon, så din ordre bliver korrekt.

På TD Online ApS’ hjemmesider fremgår kontaktoplysningerne ofte under linkene ”kontakt os”, ”kontakt” eller ”kundeservice”.

 1. Betaling og sikkerhed

Priserne på TD Online ApS’ hjemmesider er fastsat i overensstemmelse med samarbejdspartneren. Du skal i forbindelse med modtagelse af ordrebekræftelsen tjekke, om den angivne leveringsadresse er korrekt og kontakte samarbejdspartnerens kundeservice pr. e-mail eller telefon, hvis ikke dette er tilfældet.

Alle anførte priser er vejledende priser inkl. moms, afgifter og told.

TD Online ApS tager forbehold for trykfejl, kurs- og prisændringer samt tekniske fejl, der måtte have forårsaget forkert prisangivelse.

Når din bestilling er gennemført, modtager du, som nævnt ovenfor, en ordrebekræftelse pr. e-mail. Denne e-mail er din kvittering og dit bevis for, at din ordre og bestilling er gennemført. Betalingen vil tidligst blive trukket på dit betalingskort når varen afsendes.

Ved betaling hos TD Online ApS, anvendes Quickpay i forbindelse med køb af varer og betaling med kreditkort. Quickpay er godkendt og certificeret af Nets.

 1. Levering

TD Online ApS er alene formidler af tilbuddene fra samarbejdspartnerne på den pågældende hjemmeside. Den vare eller tjenesteydelse, du har købt, leveres derfor til dig i overensstemmelse med samarbejdspartneres leveringsbetingelser. Som udgangspunkt afsendes varerne fra samarbejdspartneren snarest muligt efter bestilling. Leveringsbetingelserne varierer fra samarbejdspartner til samarbejdspartner, og du bør derfor tjekke disse på samarbejdspartnerens hjemmeside.

Er din levering forsinket eller fejlleveret, og skyldes det ikke TD Online ApS, kan vi ikke stilles til ansvar, og du skal derfor rette henvendelse til PostDanmark. Du er naturligvis altid velkommen til at ringe til samarbejdspartnerens kundeservice og høre, om de kan hjælpe dig.

 1. Force Majeure

Hverken TD Online ApS eller samarbejdspartneren er ansvarlige for manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til aftalen, hvis den manglende opfyldelse af handlen skyldes force majeure eller tvingende omstændigheder, og parterne ikke ved aftalens underskrift burde have taget hindringen i betragtning eller senere kunne have undgået den.

 1. Fortrydelsesret

Du har altid 14 dages fortrydelsesret i henhold til dansk lovgivning, når du handler på internettet. Dette gælder naturligvis også hos os i TD Online ApS og hos vores samarbejdspartnere. Gør du brug af fortrydelsesretten er det vigtigt, at du oplyser dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer, så samarbejdspartneren har mulighed for at identificere dig. Det er vigtigt, at du giver besked om, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret – det er ikke tilstrækkeligt at afvise at modtage varen.

Vi kontrollerer i forbindelse med fortrydelse, at returneringen lever op til betingelserne herfor, og herefter tilbagebetales værdien af det købte til dig. Værdien er den pris, du betalte for varen. Dette gælder, uanset om varen er faldet eller steget i pris siden din bestilling.

Tilbagebetalingen sker ved en overførsel til det betalingskort, som blev anvendt ved købet.

Du udnytter din 14 dages fortrydelsesret ved at give TD Online ApS og samarbejdspartneren meddelelse herom pr. e-mail. E-mailen skal være afsendt inden for de 14 dage.

Du skal desuden returnere varen inden for 14 dage efter, du har givet meddelelse om, at du udnytter din fortrydelsesret. Det er vigtigt, at du gemmer den afsendte e-mail med angivelse af dato som bevis for, at du rettidigt har givet meddelelse om udnyttelse af fortrydelsesretten og returneret varen.

Ønsker du at udnytte fortrydelsesretten, betaler du selv eventuelle returneringsomkostninger.

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug

Vær opmærksom på, at du ikke har fortrydelsesret ved køb af bl.a. nedenstående ydelser i henhold til forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2:

 • persontransport, fx rejser med fly, bus, tog, taxi mv.
 • indkvartering, fx ophold på hotel, vandrehjem eller campingplads og leje af sommerhus,
 • pakkerejser,
 • forplejning, fx restaurantbesøg og levering af mad (catering),
 • fritidstilbud, fx biografbesøg, teaterforestillinger, koncerter, sportsstævner mv.,

Dette er dog betinget af, at det fremgår af aftalen, hvornår (hvilken dag eller bestemt periode) den aftalte begivenhed skal finde sted.

 1. Henvendelser vedr. fejl, reklamationer og andet

Opstår der fejl eller problemer i forbindelse med dit køb på en af TD Online ApS’ hjemmesider, kan du naturligvis rette henvendelse til den pågældende samarbejdspartners kundeservice, som vil være behjælpelig med at løse problemet.

Købelovens ufravigelige mangelsregler finder anvendelse ved forbrugerkøb, der er omfattet af Købeloven.

Opdager du fejl ved varen, har fået leveret en forkert vare, eller viser varen sig på anden måde at være mangelfuld, skal du reklamere til samarbejdspartneren inden for rimelig tid. Det betyder, at du skal rette henvendelse til samarbejdspartneren pr. e-mail eller telefon og gøre opmærksom på problemet hurtigst muligt. Hvis fejlen ikke kan afhjælpes via e-mail eller telefon, vil du få instruktioner om andre løsningsmuligheder, som f.eks. reparation eller ombytning af varen. Efter 2 år fra modtagelse af varen gælder din reklamationsret ikke længere.

Hverken TD Online ApS eller vores samarbejdspartnere kan gøres ansvarlige for et beløb, der er større end varens værdi.

 1. Ansvarsbegrænsning og forbehold

TD Online ApS forbeholder sig ret til at ændre nærværende betingelser til enhver tid. Ved ændringer, der kan påvirke dig som tidligere køber væsentligt, får du naturligvis meddelelse herom pr. mail. De gældende betingelser vil altid være tilgængelige i en opdateret version på TD Online ApS’ hjemmesider.

TD Online ApS tager forbehold for eventuelle skrive- og/eller trykfejl på hjemmesiderne, og kan ikke stilles til ansvar for, hvad en samarbejdspartner har angivet på egen hjemmeside.

Vi bestræber os på, at vores hjemmesider er tilgængelige døgnet rundt, men kan af mange årsager ikke garantere, at siderne til enhver tid er i fuld funktion og fejlfri. TD Online ApS kan ikke drages til ansvar for eventuelle følger pga. brug af hjemmesiderne, såsom skader på dit computersystem eller tab af data.

Du er selv ansvarlig for det tekniske udstyr og software, som kræves for at kunne benytte hjemmesiderne, f.eks. internetadgang, browser, e-mail m.m. TD Online ApS fraskriver sig derfor ansvar for ethvert tab forårsaget af, at du har anvendt servicen uden at følge de tekniske kravspecifikationer og supplerende vejledninger.

TD Online ApS er ikke ansvarlig for indholdet af linkede hjemmesider eller andre hjemmesider, linket til fra TD Online ApS’ hjemmesider. Hvis du ønsker at besøge hjemmesider, der er linket til fra TD Online ApS’ hjemmesider, sker dette på dit eget ansvar. Dette gør sig også gældende for annoncer.

TD Online ApS garanterer hverken udtrykkeligt eller underforstået for korrektheden, lovligheden, pålideligheden eller gyldigheden af indhold på tredjemands hjemmesider. TD Online ApS fralægger sig desuden ethvert ansvar for tab, skade, krav eller erstatningsansvar af enhver art som resultat af tredjemands hjemmesider eller indholdet deraf, som er direkte eller indirekte tilgængelig via TD Online ApS’ hjemmesider.

7.1 Ansvarsbegrænsninger

TD Online ApS er ikke forpligtet til at udbetale erstatning eller anden godtgørelse for et eventuelt tab, du måtte lide som følge af

 1. at varen eller tjenesteydelsen ikke svarede til dine forventninger,
 2. samarbejdspartnerens konkurs,
 3. andre forhold der berører tjenesteydelsen eller varen.

Eventuelle reklamations- eller erstatningskrav skal rettes mod samarbejdspartneren, men vi vil gerne høre om din oplevelse. Sådanne henvendelser skal rettes til den pågældende hjemmesides kundeservice.

8. Ophavsret

Alt på TD Online ApS’ hjemmesider er beskyttet af lov om ophavsret og administreres af TD Online ApS, Sneremosevej 11, 3310 Ølsted, CVR-nr.: 35 20 77 32.

8.1 Ophavsretlig beskyttelse

Du bør antage, at alt, hvad du ser eller læser på den besøgte hjemmeside, er beskyttet af ophavsret, medmindre andet er angivet. Indholdet på hjemmesiden må bruges i henhold til disse betingelser.

TD Online ApS er ikke ansvarlig for indholdet på eller tilgængeligheden af websites, som TD Online ApS’ hjemmesider linker eller henviser til. Dette gør sig også gældende for annoncer.

Billederne og tekst tilhører enten TD Online ApS eller dennes samarbejdspartnere eller bruges med forudgående tilladelse. Du må ikke bruge disse billeder, medmindre andet udtrykkeligt fremgår. Ethvert uberettiget brug af billeder og tekst kan krænke ophavsretslovgivning.

8.2 Eneret til logoer og varemærker

Alle varemærker og logoer, der vises på TD Online ApS’ hjemmesider tilhører TD Online ApS eller dennes samarbejdspartnere eller bruges med forudgående tilladelse. Du har hverken licens eller ret til indhold på hjemmesiderne.

 1. Cookie- og privatlivspolitik

Når du handler på TD Online ApS’ hjemmesider, samtykker du til, at oplysninger om dine handler og din færden på hjemmesiderne, samt på vore samarbejdspartneres sider registreres og anvendes til at målrette TD Online ApS’ markedsføring til dig.

Når du køber en vare på den pågældende hjemmeside, registrerer vi de oplysninger, som du afgiver om navn, adresse, telefonnummer og e-mail. TD Online ApS er ansvarlig for indsamling og håndtering af data. Det er kun et begrænset antal medarbejdere, som har adgang til dine data. Ved angivelse af din e-mail adresse og dit telefonnummer i forbindelse med dit køb, accepterer du, at disse oplysninger må videregives til samarbejdspartneren, så denne kan sende dig informationer om leveringen af din vare. Samarbejdspartneren bruger oplysningerne i forbindelse med “track and trace” af forsendelsen. Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos TD Online ApS, skal du rette henvendelse til kundeservice for den pågældende hjemmeside. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har altid mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataloven.

 1. Lovvalg og tvister

Køb gennem TD Online ApS, der knytter sig til ovenstående vilkår m.v., er underlagt dansk ret. Ved din brug af TD Online ApS’ hjemmesider anerkender du, at enhver tvist mellem dig og TD Online ApS vedrørende ovenstående vilkår m.v., skal afgøres ved de danske domstole efter dansk ret.

 1. Virksomhedsinformation

TD Online ApS
Snerosevej 11
3310 Ølsted
CVR-nr.: 35 20 77 32

 1. Kontaktinformationer

Kontaktoplysninger på den/de pågældende samarbejdspartner(e) vil fremgå af den mail, du får tilsendt som bekræftelse på dit køb. Du kan i øvrigt altid finde den pågældende samarbejdspartners kontaktinformationer på samarbejdspartnerens hjemmeside.